Co Biblia mówi o „pójściu za głosem serca”

Autor: Łukasz Gruszczyński

… „pójściu za głosem serca”

„Idź za głosem serca” jest mottem życia dla milionów ludzi. Mit popkultury, „ewangelia”

ogłaszana w historiach, filmach i piosenkach. Wyrażająca wiarę, że twoje serce jest

kompasem, który poprowadzi cię w życiu, jeśli będziesz miał odwagę za nim iść. Mówi, że

serce jest prawdziwym przewodnikiem prowadzącym do szczęścia, jeśli tylko masz odwagę

słuchać go. W Biblii z pewnością nie znajdziemy frazy „idź za głosem serca”. Biblia wyraża

myśl, że nasze serca są chore: „Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute,

któż może je poznać?” (Jeremiasz 17,9). Pan Jezus – najlepszy lekarz wymienia symptomy

tej choroby: „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta,

kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa” (Marek 15,19). Nie jest to dobry materiał

na przewodnika. Prawdą jest, że nikt nas tak nie okłamuje jak własne serce. Jeśli serca są

kompasem, to są kompasem Jacka Sparrowa (postać w filmie Piraci z Karaibów

posiadająca kompas pokazujący mu rzeczy, których najbardziej pożąda). Nasze serca

nigdy nie zostały zaprojektowane, aby za nimi podążać, lecz aby je prowadzić. Nie zostały

stworzone, aby być dla nas bogami, w które mamy wierzyć, ale stworzone zostały, aby

wierzyć w Boga. Jeśli nasze serca uwierzą w Boga, do czego zostały stworzone, to Bóg nas

zbawi (Hebrajczyków 7,25) i poprowadzi do niewypowiedzianej radości (Psalm 43,4).

Dlatego nie ufaj swojemu sercu, skieruj swoje serce w zaufaniu do Boga. Nie idź za głosem

serca, podążaj za Jezusem. On nie powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze; wierzcie

w serce”. On powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie

wierzcie!” (Jan 14,1). Nawet jeśli twoje serce chce być dzisiaj twoim pasterzem, to nie idź

za nim. Ono nie jest pasterzem ale napuszoną owcą, która ma cechy wilka. Pamiętaj, serce

przypomina ci tylko o tym, co chcesz, a nie o tym, gdzie powinieneś iść. Słuchaj serca, aby

sprawdzić, co mówi ci o rzeczach, których pragniesz, aby potem zanieść swoje pragnienia

– te dobre i złe do Pana Jezusa jako prośbę lub wyznanie. Chrystus jest pasterzem (Psalm

23). Słuchaj Jego głosu w Jego słowie i podążaj za Nim (Jana 10,27).

Łukasz Gruszczyński

*wykorzystano zasoby desiringgod.com.

Najpopularniejsze tagi:
Chyłka Bassara